Кој е DataDiggers

DataDiggers е заштитна марка на DataDiggers Market Research S.R.L., компанија регистрирана во Романија, која се занимава со собирање на податоци користејќи онлајн анкети, како и други социолошки квантитативни и квалитативни методи.

DataDiggers Market Research S.R.L. е регистриран во Романскиот регистар за трговија со бр. J23/915/2015 и ДДВ проект RO34246710 и е со седиште во 75-77 Buzesti улица, 9 кат, соба број 5, 1 сектор, 011013 Букурешт, Романија.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome