Што е онлајн панел

Едноставно кажано, он-лајн панел е група на корисници на интернет кои прифаќаат да пополнуваат он-лајн анкети и да учествуваат во различни кампањи за истражување на пазарот.

Темите на он-лајн истражувањата се исклучително различни, од потрошувачка на храна до тоа колку често пристапувате до интернет од вашиот мобилен телефон, на пример.

Поканите за анкета се испраќаат до адресата за е-пошта што е собрана во фазата на регистрација на панелот; е-поштата вклучува врска до веб-страницата каде он-лајн анкетата е хостирана и членот на панелот е поканет да одговори на прашањата и да го сподели неговото или нејзиното мислење на тој начин.

Пополнувањето на он-лајн анкетата обично одзема 10-15 минути, сепак има случаи каде што времетраењето на пополнувањето на анкетата може да е подолго.
Во секој случај, за секоја успешно завршена анкета членот на панелот добива пари или електронски поени. Секоја анкета има проценето време на пополнување: колку е подолго проценетото време на пополнување на анкетата, толку е поголемо количеството на електронски поени или пари што ги заработувате. Кога ќе достигнете одредено салдо, имате различни начини да ја повлечете вашата заработка: PayPal, банковен трансфер на лична сметка, готовина, он-лајн ваучери и сл.

Вашето салдо се покажува на вашата лична сметка во панелот. Нема обврска да се пополни секоја он-лајн анкета на која сте поканети иако во ваша корист е да го направите тоа, бидејќи така заработувате повеќе награди. Може да ја откажете вашата сметка во панелот во секое време.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome